Protectia datelor

[vc_row][vc_column][vc_column_text custom_css=”color:#333;”]

Cine suntem

SC RD PLUS SRL, sediul social Timisoara, str. Diaconu Coresi 44C/8, pct. de lucru Timisoara, str. Virgil Madgearu nr. 11/9, CUI RO 17477765, inreg. Reg. Com. J35/1257/2005.

Datele personale pe care le prelucrăm și de ce le prelucrăm

Politica noastră personală de confidențialitate a datelor reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră.

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

Date de contact

• Nume și prenume

• E-mail

Prin formularul de contact numele și prenumele sunt folosite în vederea validării persoanei respective iar emailul este folosit pentru comunicarea cu persona respectivă.

Cookie-uri

Site-ul nostru nu foloseste cookie-uri.

Conținut inclus din alte site-uri (embedded content)

Articole sau pagini din acest site pot include conținut cu originea aflată în alte site-uri (de ex. video, imagini, articole etc.). Un exemplu poate reprezenta un videoclip youtube inclus într-o pagină. Din punct de vedere al funcționalității interacțiunea cu acest timp de conținut este similară ca și cum utilizatorul s-ar afla pe site-ul originar conținutului inclus. Aceasta înseamnă ca aceste site-uri pot colecta date despre utilizatori, să folosească cookie-uri, să monitorizeze interacțiunea utilizatorului cu conținutul respectiv sau alte activități.

Cine are acces la datele dumneavoastra cu caracter personal

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate doar in cadrul asociației noastre sau transmise partenerilor din domeniul juridic și contabil.

Pentru cât timp vă stocăm datele

Ca principiu, RD PLUS  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina RD PLUS.

Care sunt drepturile dumneavoastră

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către RD PLUS, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea RD PLUS cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către RD PLUS a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, RD PLUS  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către RD PLUS către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al RD PLUS sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care RD PLUS poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Unde vă stocăm datele

Datele pe care le colectam de la utilizatorii site-ului sunt stocate in Spatiul Economic European (SEE) – Romania si pot fi transmise in afara SEE doar conform legislatiei in vigoare.

Responsabil cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa de contact menționând în subiectul emailului ”DPO”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]